BUDIMPEŠTA plus! RAZGLED +


 


TURSKI BUDIM

150 godina su Turci bili prisutni na Budimu.
Sačuvano je nekoliko impresivnih objekata koji nam dočaravaju raskoš vremena i življenja: Đul-Babino turbe, autentične banje (Kiraly, Rudas)…
Program obuhvaća šetnju Budimom, posjetu svetištu i kupanje u jednoj od termalnih banja. Završetak programa na večeri uz trbušni ples.
Za realizaciju programa potrebno: cca. 6 sati, autobus i šetnja

  

Židovska Pešta
Program obuhvaća šetnju židovskom četvrti u Pešti, posjetu najvećoj Sinagogi u Europi, muzej Holokausta, obilazak spomen obilježja.
Mogućnost organiziranog ručak u restoranu u  židovskoj četvrti!
Za realizaciju programa potrebno: cca 4 sata, šetnja i metro

  

Od kafane do kafane… pa do Ilijinog bunara
Program obuhvaća obilazak djelova Tabana i Pešte uz posjetu starim autentičnim kafanama. Gost-glumac dočarat će vam  dogodovštine prohujalog vremena. Balkanska večera! Program završavamo odlaskom do Ilijine vode, prvom peštanskom bunaru-tradicionalnom sastajalištu Raca-starih peštanskih Srba.
Napomena: popodnevno-večernji ili noćno-ranojutarnji program
Vrijeme za realizaciju programa ovisi o izdržljivosti gostiju!

 Eu Sun Travel Kft. Hungary, 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. Mail: budapest@eusuntravel.eu
Tel: + 36 1 301 08 40 Mob.: + 36 30 24 89 777 License no. U-001321