PUSTA

 


Odlazak autobusom oko 60-tak km izvan Budimpešte  na pašnjake = puste.
Dobrodošlica: kruh s masti i palinka.
Vožnja konjskom zapregom.
Čikoši na konjima u divljem galopu dočaraće vam kako su Mađari stigli u Panoniju.
Ručak je uz autentičnu svirku u objektu na pusti.

Vrijeme predviđeno za realizaciju 5h.


 


Eu Sun Travel Kft. Hungary, 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. Mail: budapest@eusuntravel.eu
Tel: + 36 1 301 08 40 Mob.: + 36 30 24 89 777 License no. U-001321