Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Ausztrália - Új Zéland II. » Canberre - Cairns - Sydney - Punakaiki - Fjordvidék - Auckland - Melbourne

szálloda 

Választható utazási mód:

Repülővel

Útvonal:

 

Budapest és Bécs között a Fehérvár Travel luxusautóbuszával, majd menetrend szerinti repülőjáratokkal a Bécs – Syd­ney – Cairns – Sydney – Christchurch / Queenstown – Auck­land – Melbourne – Bécs út­vo­na­lon. Ausztrá­liá­ban és Új-Zélandon légkondicionált autó­bu­szok­kal.

Több szempontból is előnyös az Emirates já­ra­tai­val utazni Ausztráliába:

  1. A bécsi felszállás és a sydney-i meg­ér­ke­zés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
  2. Nem nyugat felé repülünk először, hanem Bécsből egyenesen délkelet felé, Ausztrália irányába.
  3. Az utazás során mindössze egyszer kell leszállni, amikor Dubaiban átszállunk.
  4. Dubaiban a csatlakozási idők nagyon ked­ve­ző­ek.
  5. Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Ausztrá­liá­ba. Igaz, hogy így egy éjszakai szállással több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a csoport.
  6. Ausztrália és Új-Zéland között is az Emi­ra­tes-szel utazunk, ami azért előnyős, mert ezeken a hosszútávú repülésre ter­ve­zett óriásgépeken általában ké­nyel­me­seb­bek az ülések.

 

Program:

 

1. nap:

Délelőtt elutazás a Fehérvár Travel luxus­autó­bu­szá­val Budapestről, a Déli pálya­ud­var­tól a bécsi re­pü­lő­tér­re (kb. 2,5 órás út). Utazás a világ egyik leg­jobb légi­társaságának tartott Emirates menetrend szerinti, köz­vetlen járatával Dubaiba, majd onnan to­vább köz­vet­len járattal Sydneybe.

2. nap:

Érkezés Sydneybe a késő esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a kora délutáni órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Featherdale állatkert, Kék-hegység

Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állatkert meg­lá­to­ga­tá­sá­val kezdjük, mely arról nevezetes, hogy itt kizárólag Ausztráliában ősho­nos állatokat láthatunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriáskrokodil, ausztráliai han­gyászsün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a ken­gu­ruk simogatása és a fényképezkedés a koa­lákkal.
Ezt követően to­vább­uta­zás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirándulóhelye (ősi euka­lip­tusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dékok, víz­esé­sek). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegy­ség jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szikla­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­padlójú Scenic Skyway kipróbá­lására. Az előbbi a helyiek szerint a világ legme­redekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti össze. A völgybe lezúduló Katoomba-víz­esés lélegzet­elállító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

4. nap: Canberra

Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos han­gu­latú fővárosába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versengésnek köszönheti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­dernebb fővárosa lett, amely ugyanakkor számos szép parkkal, zöldte­rülettel rendelkezik. A vá­ros­né­zés során meglá­togatjuk az új parlament épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A parlament tetejéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt le­he­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világ­háborús Em­lék­műnél található katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a történelem ked­ve­lőinek, a világ egyik leglát­ványosabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

5. nap: Cairns

Utazás Canberrából Sydneybe, majd a kora délutáni órákban repülés Cairns városába, a Korall-tenger part­jára. Cairns Ausztrália szubtrópusi éghajlatú észa­ki részének fő turista­városa, köszön­hetően annak a ténynek, hogy itt van a legkö­zelebb a Nagy-korall­zá­tony a kontinenshez. A megérkezést követően transz­fer a tengerparti sétány mentén fekvő szállo­dához (4 éj), a nap hátralévő részében szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget

Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség strandolásra.
Fakultatív program: Egész napos hajókirándulás a Cairnstől 27 km-re található Green-szigetre, a Nagy-ko­rall­zá­tony legközelebbi szigetére. A Nagy-ko­rall­zá­tony Földünk egyik legismertebb ter­mé­sze­ti csodája, 2300 km hosszan húzódik Ausztrália észak­keleti part­jai mentén.
Utasaink üvegfenekű hajóról és ún. féltenger­alatt­járóról egyaránt tanulmá­nyozhatják a korallokat, de a sziget homokos strandján le­he­tő­ség lesz fürdésre és sznor­kelezésre is (felszerelést térítés ellenében bizto­sí­tanak). A pici sziget nagy részét dzsungel borítja, talál­ható itt egy kellemes tanösvény, valamint az ér­dek­lődők megnézhetik a Marineland Melanesia nevű parkot is (óriáskro­kodilok, teknősök, korallok, benn­szü­löttek fafaragásai stb.).
A fakultatív program ára: 25.500 Ft, mely tar­tal­mazza a hajózáson kívül a kikötői transzfert, a büfé­ebédet, valamint a korallok bemutatását a féltenger­alattjáróról és az üvegfenekű hajóról.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az esőerdőben, bennszülött park

Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség strandolásra.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Cairns kör­nyé­kén. A hegyekben, a Barron folyó partján talál­ható egy han­gu­la­tos kisváros, Kuranda, mely kiváló pia­cairól ismert. Az odautat egy pano­rámavasúttal tesszük meg a vi­lág­örök­séghez tartozó esőerdőn keresztül. A másfél órás vonatozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcspontja a Barron folyó lenyűgöző vízesése, a többnyire bővizű trópusi folyó 260 méter magasból zúdul le, fe­lejt­he­tet­len látvány. (Itt 10 percre megáll a vonat.) A vissza­uta­záshoz a Skyrail („égi vasút”) kabinjait használjuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hihetetlenül gazdag vegetáció tanulmá­nyozása fentről egészen kü­lön­le­ges élmény.
A nap második felében a Tjapukai Benn­szülött Kul­tu­rális Parkba látogatunk, ahol Ausztrália ősla­kóinak kultúrájával, legendáival, élet­módjával, táncai­val, ze­néi­vel ismer­kedünk. A bemutatók között van például egy hologramos színházi előadás is, de a benn­szülöttek a vadász­fegyvereik, köztük a bumeráng használatát is megmu­tatják a látogatóknak.
A fakultatív program ára: 31.100 Ft.

8. nap: Cairns

Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség strandolásra. Cairnsnél a tengerpart nem alkalmas fürdésre, a tu­ris­ták vagy a szállodák medencéit használják, vagy pedig a kikötőnél lévő ún. lagúnát. Ez tulajdonképpen egy hatalmas (közel futballpálya nagyságú) tenger­vizes medence, mely minden korosztály igényeit kielégíti. Cairnsben sok egyéb le­he­tő­ség is van a sza­bad­idő kellemes eltöltésére: rengeteg üzlet, étterem, kávézó, de érdekes a város múzeuma és a Flecker Botanikus Kert is.
Azért is előnyös ennek a szabadnapnak a beik­ta­tá­sa, mert nagyon rossz időjárás esetén elő­for­dul­hat, hogy a hajók nem közlekednek a Nagy-ko­rall­zá­tony­hoz. Ebben az esetben ezen a napon lesz le­he­tő­ség a kirándulást pótolni.

9. nap: Sydney

Transzfer Cairns repülőterére, késő délelőtt utazás Sydneybe, Ausztrália leg­na­gyobb városába.
Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elterülő Sydney a világ legszebb fekvésű nagyvárosa. Csodá­latos fekvéséről utasaink is meggyőződhetnek, hiszen a megérkezés után felmegyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körkilátójába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvárosban (sétáló­utcák, felhő­karco­lók, kated­rális, régi városháza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi be­vá­sárlóközpont. Szállás Sydney központjában (2 éj).

10. nap: Sydney

Délelőtt autó­bu­szos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök em­lék marad utasainknak a sok szép villa, a rend, a tisztaság, a gondozott kertek, a medi­terrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilátó­pont felke­resése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a felhő­karcolók negyede, mind pedig Sydney jelképei: a világ­hírű opera­ház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig megyünk. Itt található a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok para­dicsoma.
A déli órákban egy ebéddel egybekötött másfél órás pano­ráma-hajókiránduláson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a sétahajózás ebben a cso­dá­latos öbölben minden sydney-i látogatásnak köte­lező része. Délután szabad program, ezalatt először le­he­tő­ség lesz részt venni egy vezetett túrán az operaház belsejében. Ezt követően séta a Királyi Botanikus Kertben, ami kiváló alkalom Ausztrália kü­lön­le­gesnövényvilágával való is­mer­ke­désre. Később az érdeklődőkkel az egykori kikötő helyén létrehozott szórakoztató központba megy az idegenvezetőnk (a Darling Harbourba), ahol további attrakciók meg­te­kin­té­sé­re lesz le­he­tő­ség.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja

Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repülőterére a délutáni órák­ban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autóbusszal a sziget nyugati partvidékére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rámaúton, az Arthur-hágón keresztül (fotószünetek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte minden kanyar után más szépségben gyönyör­köd­hetünk. Szállás a Tasmán-ten­ger partján fekvő kisvárosban, Greymouthban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser

Délelőtt utazás egy látványos tengerparti úton Puna­kaiki falucskába, a Paparoa Nemzeti Park területén található Pala­csinta-szik­lákhoz (Pancake Rocks). Felejt­hetetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emelkedő kü­lön­le­gesszikla­alak­za­tok között, szeren­csés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanulmá­nyozhatóak.
A következő programunk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létrehozott nagyszerű skan­zen. Utasaink itt megismer­kedhetnek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, más­részt a korai arany­ásók munkájával, élet­körül­mé­nyei­vel. Lehetőség lesz az arany­mosás kipróbá­lására is.
Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehetőség sétára a Franz Josef-gleccser­hez vagy pedig jó idő esetén fakultatív helikopteres séta­repülésre a gleccserek és hegyóriások világába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó

A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás közelében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mindkettő a Déli-Alpok legmagasabb csú­csai­tól indul, és a tenger­szint felett mindössze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik na­gyon könnyen megkö­zelíthető. Délelőtt először egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsékelt égövi eső­er­dő­ben található bűbájos tó partjáról tiszta időben nagyszerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland legmagasabb hegycsúcsára (3754 m).
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon ke­resz­tül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű esőerdőben található Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Ha­wea-tó érin­té­sé­vel érkezünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai fővárosába. Szállás (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)

Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik legszebb pano­rámaútján. A fjordok leghíresebbike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik leglenyűgözőbb természeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen összeköttetésben az ország út­há­ló­za­tával, tehát a turisták számára a leg­könnyeb­ben meg­kö­zelíthető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queens­towntól a fjord csücs­kéig).
A fjordon tett jó másfél órás sétahajózás óriási él­mény, a hatalmas hegyek, a vízesések látványán kívül szerencsés esetben a hajóról az állatvilág is tanul­má­nyozható (fókák, pingvinek, delfinek).
A hosszú autó­bu­szos utazás során természetesen fotó­szüneteket tartunk, például a bűbájos Tükör-tavaknál.
Szállás a fjordokhoz legközelebb eső kisvárosban, Te Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound

Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő városkában.
Fakultatív program: Doubtful Sound
Egész napos kirándulás autóbusszal, hajóval, me­gint autóbusszal és megint hajóval, majd vissza.
A fjordok szerelmesei szerint egy hely van a világon, amelyik lenyűgözőbb a Milford Soundnál, ez pedig Új-Zéland másik viszonylag egyszerűen elérhető fjordja, a Doubtful Sound. Igaz, megközelítése jóval bo­nyo­lul­tabb a Milford Soundnál, hiszen először a nagy hegyek között fekvő Manapouri-tavon kell 45 percet hajózni, majd a tó nyugati csücskéből induló földúton szállítják a turistákat a fjordig egy látványos út­vo­na­lon, az esőerdőn keresztül. A Wilmot-hágó után a fjordra nyíló pano­ráma lélegzetelállító látvány.
Mivel a Doubtful Sound jóval hosszabb a Milford Sound­nál, itt háromórás hajókiránduláson vesznek részt a turisták. A különös formájú hegyóriások, az érin­tet­len természet, a mérsékelt övi esőerdő, a ren­ge­teg vízesés, a fjordban lévő szigetek együttese lázba hozza a természeti szépségeket szerető utazókat. A legmagasabb vízesés több mint 700 méter magasból zúdul le.
A fakultatív program ára: 51.200 Ft (garantált in­dulás).
Bár maga ez a kirándulás több mint 50.000 forintba kerül, mégis úgy gondoljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egyedülálló látványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjordvidéken tölteni, mert sajnos itt elég gyakoriak az esőzések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az időjárás, az azért elég ritka, hogy két egymást követő nap fo­lya­ma­to­san csapadékos legyen.

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown

Kora délelőtt vissza­uta­zás Queenstown környékére, ahol a nap további részét töltjük. A Wakatipu-tó part­ján található szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világfővárosának is. Nem véletlen, hogy a város közelében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a helyszíne a világon először a bungee jumping halálugrásnak. Látogatás ezen a „történelmi” helyen, ahol szinte állandóan lehet látni bungee jumpingosokat.
Ezt követően is­mer­ke­dés egy bájos kisvárossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját mintaszerűen felújították, itt található a nívódíjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum.
A kora délutáni órákban felvonóval felmegyünk a Queens­town vá­ros­köz­pont­ja felett emelkedő hegy­csúcs­ra, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a kör­nyező hegy­világra. Ezt köve­tően rövid közös séta, majd szabad program Queens­town han­gu­la­tos város­központ­jában. Lehe­tőség lesz részt ven­ni valamilyen egyéb prog­ramon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi programot a kaland­ked­velő uta­sainknak ajánljuk. A 15 személyes csó­na­kok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordu­latot tesznek. Bővebb információ:
www.shotoverjet.com
Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland

Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről Auck­land­be. Megérkezés után vá­ros­né­zés. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagyvárosa, itt él az ország la­kos­ságának egyharmada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek határolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák városának. A vá­ros­né­zés során le­he­tő­ség lesz a város egye­dülálló fekvését tanul­mányozni a Sky Towerből, mely a déli félteke legma­gasabb tornya. A nap folyamán lesz egy kis sza­bad­idő is a város egyéni felfe­dezésére, a múzeumok közül ajánljuk a Tenge­részeti Múzeum megte­kintését. Szállás a város­központban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)

Elutazás az Északi-sziget egyik nagy attrakciójához, a Waitomo-barlanghoz, ahol a szép cseppköveken kívül az új-zélandi barlangok jellegzetes állatait, a parázs­fér­ge­ket is láthatjuk. Amikor minden mes­ter­sé­ges fényt lekapcsolnak a vezetők, az az ember érzése, hogy az éjszakai csil­la­gos égbolt van a feje felett.
To­vább­uta­zás Rotoruába, mely város és környéke az Északi-sziget legnépszerűbb turisztikai desztinációja. Köszönhető ez egyrészt a híres geotermikus jelen­sé­gek­nek, másrészt Rotorua a maori kultúra fő köz­pontja. (A maorik Új-Zéland őslakosai, akik az európaiak XVIII. század végi megjelenésekor jóval magasabb szinten voltak a fejlődésben, mint Auszt­rália őslakosai.)
A megérkezés után egy kis is­mer­ke­dés következik Rotoruával, az azonos nevű tó partján fekvő várossal, majd a város melletti Whakarewarewa geotermikus területre látogatunk, ahol nagy eséllyel több látványos gejzírt lehet megcsodálni. Ugyanitt található egy kiviház és egy maori kulturális központ (ha­gyo­má­nyos maori házak, kézművesek). Este egy maori folklór­programon vesz részt a csoport, melyhez bőséges büfévacsora is tartozik. Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland

Folytatjuk az is­mer­ke­dést az Északi-szigettel. Új-Zé­landon nagyon fejlett az állattenyésztés. Bármerre jár az ember az országban, mindenfelé legelésző birkákat vagy teheneket lehet látni. Délelőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg egy előadást, melynek legér­dekesebb része a birka­nyírás és a birka­terelő kutyák ügyességének bemutatása. Vissza­utazás Aucklandbe, transzfer a repülőtérre, majd a kora esti órákban tovább­repülés Ausztrália második leg­na­gyobb városába, Melbourne-be. Érkezés este 9 óra körül (helyi idő szerint), majd transz­fer a város­központi szállodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)

Szabad program Melbourne-ben, le­he­tő­ség pihe­nés­re, a város egyéni felfedezésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirándulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú tengerparti utat, mely az ausztrálok szerint a világ leg­szebb autóútja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rámaúton (gyönyörű tájak, látványos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­városok, szép villák). Szerencsés esetben útközben szabadon élő koalákat és kengurukat is láthatunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsékelt égövi esőerdő). Az utazás csúcspontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a ha­tal­mas partmenti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emelkednek ki az örvénylő óceánból.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kirándulás során összesen kb. 500 km buszozásra kell számítani, de a természeti szépségek kedvelőinek a látvány megéri a hosszú utazást.
A fakultatív program ára: 17.000 Ft (garantált in­dulás).

21. nap: Melbourne

Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam fővárosában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöldterülettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állomása: az UNESCO vi­lág­örök­ség­hez tartozó Royal Exhibition Building; a neogótikus Szent Patrick-katedrális; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Ausztrália legrégibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Botanikus kert a világ­háborús emlékművel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzóleum mintájára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­versenyeket tartják stb.
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-to­rony kilátóteraszára (Melbourne legmagasabb felhő­karcolója), majd a híres Melbourne Múzeum megláto­gatására (állítólag a déli félteke leg­gaz­da­gabb múzeuma).
Kora este transzfer a melbourne-i repülőtérre, eluta­zás az Emirates közvetlen járatával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Bécsbe.

22. nap:

Érkezés a bécsi repülőtérre a kora délutáni órákban, majd to­vább­uta­zás a Fehérvár Travel luxus­autó­buszával Budapestre. Hazaérkezés a délutáni órák­ban.

Fekvése:

 

A II-es körutazásunkat kibővítettük egy négynapos kirándulással a trópusi éghajlatú Észak-Auszt­rá­liába, ahol Földünk egyik nevezetes természeti cso­dá­ja, a Nagy-korallzátony található. Itt a dzsun­gel élővilágával és az ausztrál bennszü­löttek éle­tével is megismerkedhetünk, valamint egy kis pihe­nésre is nyílik le­he­tő­ség.
Új-Zélandon ennél az utazásnál több idő jut az Északi-sziget látnivalóira, ezenkívül a Déli-szigeten tett körutazásunkat is meghosszabbítottuk egy nap­pal, így a fő attrakció, a fjordvidék beba­ran­go­lására egy nap helyett kettőt tudunk szánni.

Elhelyezés:

19 éjszaka 3-4 * szállodákban, kétágyas fürdőszobás szobákban

Ellátás:

Program szerint

SUN+ :

 

19 bőséges reggeli, valamint 3 főétkezés (ebéd a 10. napon, vacsora a 11. és a 18. napokon). További ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve kör­nyé­kü­kön többféle étkezési le­he­tő­ség van, a ki­vá­lasz­tás­ban az idegenvezető természetesen se­gít­sé­get nyújt.)

Egyéb információk:

 

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az ár tartalmazza a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:
Kék-hegység Scenic World kombinált jegy AUD 35,-
Sydney Operaház AUD 31,-
Franz Josef-gleccser helikopteres sétarepülés NZD 275,-
Arrowtown Lakes District Múzeum NZD 8,-
Queenstown Shotover Jet NZD 129,-
  Kivipark NZD 42,-
  sétahajózás NZD 55,-
Melbourne Eureka-torony AUD 18,50
  Melbourne Múzeum AUD 10,-
Cairns Cairns Múzeum AUD 5,-
  Marineland Melanesia AUD 18,-
  Flecker Botanikus Kert ingyenes
Auckland Tengerészeti Múzeum NZD 17,-

Kód: fvt

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Felár:

egy ágyas felár  360.000 Ft

A reptéri illeték 2014 januárjában kb. 170.000 Ft, de ez az összeg az indulásig vál­toz­hat

Az ár tartalmazza:

 

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást Bécsbe és vissza, a repülőjegyeket (be­le­ért­ve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szállást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­bu­szos közlekedést és a felsorolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­kező belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajókirándulás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queenstownban, Sky Tower Aucklandbe

foglalás