Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Olaszország - körutazás » Róma az örök város II

szálloda 

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest - Firenze - Róma - Budapest

Program:

 

1. nap:

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var­tól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna (a **-gal jelölt időpontnál a Veszprém – Körmend – Rábafüzes – Klagenfurt – Udine – Mestre – Bologna) út­vo­na­lon. Szállás Firenze környékén 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).

2. nap: Firenze

Utazás az Appennineken keresztül Firenzébe. A nap nagyobbik részét a reneszánsz művészetek „fő­vá­ro­sá­ban” töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres középkori híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás középkori városházával (Palazzo Vecchio), a monumentális székes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a keresztelőkápolnával stb. A közös program után szabadidő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Délután to­vább­uta­zás az olasz főváros irányába, szál­lás Róma környékén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (3 éj).

3. nap: Róma

Egész napos program az örök városban: Szent Péter-székes­egy­ház, Vatikáni Múzeumok a Sixtus-ká­pol­ná­val, Santa Maria Maggiore-bazilika, San Pietro in Vincoli-templom, Colosseum és az ókori emlékek stb.

4. nap: Róma

Folytatódik a római vá­ros­né­zés: Spanyol lépcső, Trevi-kút, Piazza Navona, Pantheon, S. Maria Sopra Minerva-templom, Gesú-templom, II. Viktor Emánuel emlékmű stb. Ezt követően szabadidő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.

5. nap: Róma

Ezen a napon még mód nyílik további római ne­ve­ze­tes­sé­gek meglátogatására: Szent Pál-bazilika, Lateráni-bazilika, Szent lépcső stb. A délutáni órákban búcsú Rómától, indulás hazafelé. Szállás Bologna vagy Firenze környékén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).

6. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Bologna – Mestre – Udine – Klagenfurt – Rábafüzes – Körmend – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Budapestre az esti órákban.

Figyelem: Mivel Közép-Olaszország több városában a turistabuszok nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe, ezért az átlagosnál hosszabb sétákra kell számítani, illetve Rómában a helyi közlekedést is igénybe kell venni.

Elhelyezés:

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Bologna vagy Firenze kör­nyé­kén 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban.

„A” jelű csoportok:
3 éjszaka Róma kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban.

„B” jelű csoport:
3 éjszaka Rómában egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. A szál­lo­dá­tól a belváros tömegközlekedéssel kb. 25 perc alatt elérhető.

Nincs éjszakai buszozás.

 

 

Felszereltsége:

 

4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás:

Félpanzió

SUN+ :

 

„A” jelű csoportok: Félpanzió.
A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli a tran­zit­szál­lá­so­kon büfé, a Róma környéki szál­lo­dá­ban pedig bővített kontinentális.

„B” jelű csoport: Büféreggeli, valamint a tran­zit­szál­lá­son (1. és 5. este) 3 fogásos vacsora. A római tartózkodás alatt (2-4. este) a részvételi díj nem tartalmaz vacsorát, de a szállodának van saját étterme, illetve Rómában számos ét­ke­zési le­he­tő­ség található.

(Figyelem: Olaszországban a büféreggelik álta­lá­ban egyszerűbb svédasztalt jelentenek

Egyéb információk:

 

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­or­szág leg­több te­le­pü­lé­sén be­ve­ze­tés­re ke­rült a szál­lo­da­hasz­ná­lat­hoz kap­cso­ló­dó ún. ide­gen­for­gal­mi adó, mely­nek mér­té­ke 1-2 euró/éj uta­son­ként, és min­den eset­ben a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Elő­for­dul­hat, hogy 2014-ben az adó más olasz te­le­pü­lé­se­ken is be­ve­ze­tés­re ke­rül.
Az egyes uta­zá­sok­nál egy kö­rül­be­lü­li össze­get ad­tunk meg (tá­jé­koz­ta­tó jel­leg­gel). A hely­szí­nen euró­ban fi­ze­ten­dő adó pon­tos össze­gét a cso­por­tok in­du­lá­sa előtt kül­dött utas­tá­jé­koz­ta­tó le­vél­ben fog­juk meg­ad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

KÓD: fvt

 

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Felár:

 

Egyágyas felár: A
B
31.000 Ft
54.500 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
A
B
kb. 2 EUR
kb. 11 EUR
(a helyszínen fizetendő

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, az 5 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ideg­en­ve­ze­tő­jét az indulástól az ér­ke­zésig,

A részvételi díj tartalmazza a helyi ide­gen­ve­ze­tés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több mint 2000 Ft/fő), mert a tapasztalatok sze­rint csak helyi idegenvezető foglalásával ke­rül­he­tő el az akár több órás sorban állás.

Az ár nem tartalmazza:

 

belé­pő­dí­ja­kat.

foglalás