Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Spanyol körutazás » Spanyol körutazás I.

szálloda  

Választható utazási mód:

Repülővel

Útvonal:

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Mad­rid­ig és vissza, Spa­nyol­or­szágban lég­kon­di­ci­o­nált autóbusszal.

 Madrid - Toledo - Granada - Torremolinos - Gibraltár -Sevilla - Córdoba - Segovia - Madrid

Program:

1. nap: Madrid

Elutazás a Ferihegyi repülőtérről Madridba a délutáni órák­ban. Megérkezés után transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Toledo, La Mancha vidéke

Félnapos városnézés Toledóban, a spanyol királyok ősi székvárosában: XIV. sz-i katedrális, Kincstár, El Gre­co-emlékek, zsinagóga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggazdagabb városának tartják.
To­vább­uta­zás Granada felé. A Toledótól délre fekvő La Mancha vidékét, Don Quijote kalandjainak földjét át­szel­ve, majd hatalmas szőlőskertek és olaj­fa­li­getek kö­zött ha­lad­va megérkezés Granadába a kora esti órák­ban. Szál­lás Granadában (1 éj).

3. nap: Granada, Málaga

Granadában ismerkedés a várossal, lehetőség a Ki­rá­lyi Kápolna meglátogatására. Ezt követően az utol­só szul­táni rezidencia, a világhírű Alhambra palota és a Ge­ne­ra­li­fe kertek megtekintése. (2008 januárjától az Al­hamb­ra belépő-foglalásával kapcsolatban új sza­bá­lyo­zás lé­pett érvénybe. E szabályozás szerint a be­lé­pők csak két hó­nap­pal a látogatás napját meg­elő­ző­en fog­lalhatóak. Ezért partnerirodánk is a fenti fel­té­te­lek­kel tudja a csoportbelépőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 5 év alatt – tehát a fenti szabályozás be­ve­ze­té­se óta – a több mint 40 spa­nyol­or­szá­gi kör­utazásunk során egyszer sem fordult elő, hogy valamelyik csoport ne tudta volna az Al­hamb­rát meg­látogatni.)
Továbbutazás Spanyolország szubtrópusi tenger­part­já­ra, a Costa del Solra, a „Napospart”-ra. Rövid vá­ros­né­zés Málagában, a Costa del Sol „fő­vá­ro­sá­ban". Szál­lás egy tengerparti üdülőhelyen, Torre­mo­li­nos­ban (2 éj).

4. nap: Torremolinos, Gibraltár

Pihenés a tengerparton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibé­ri­ai-félsziget legdélibb részébe, amely 1704 óta brit fel­ség­terület.
A fakultatív program ára: 12.300 Ft, mely tartal­maz­za a városnéző kisbusz árát is (garantált in­dulás).

5. nap: Sevilla

Utazás Sevillába, Andalúzia fővárosába. Szabad prog­ram, majd autóbuszos és gyalogos városnézés: Plaza de España, Alcázar palota, Santa Cruz negyed (az egy­kori zsidó negyed), a világ egyik legnagyobb kated­rá­li­sa a híres harangtoronnyal (a Giraldával) stb. Szál­lás Sevillában (1 éj).

6. nap: Córdoba

Délelőtt városnézés Córdobában, a Córdobai Kali­fá­tus egykori fővárosában. A Nagy Mecset meg­te­kin­tése, mely a város legfőbb látnivalója, valaha a nyugati isz­lám főmecsetje volt (20 000 négyzetméter alap­te­rü­let, 850 márványoszlop). Ezt követően séta az óvá­ros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Dél­után to­vábbutazás a madridi szállo­dába (2 éj).

7. nap: El Escorial, Segovia

Egész napos kirándulás: először az El Escorialt, a vi­lág nyolcadik csodájának tartott kolostorpalotát láto­gat­juk meg (II. Fülöp királyi lakosztályai, nagy­temp­lom, a spanyol királyok mauzóleuma stb.), majd uta­zás Segoviába a Guadarrama-hegységen ke­resz­tül. A városnézés során megtekintjük a híres római víz­ve­ze­té­ket, valamint az óvárost ősi nemesi házaival és ro­mán stílusú templomaival. Lehetőség a csupa to­rony Alcázar palota és a katedrális megtekin­té­sé­re is (mind az El Escorial, mind Segovia része az UNESCO vi­lág­örökségnek).

8. nap: Madrid

Autóbuszos városnézés a spanyol fővárosban (ó­vá­ros, a Habsburg és a Bourbon dinasztiák Mad­rid­ja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hivatali negyed­del stb.), majd lehetőség a Prado, Európa egyik leg­gaz­da­gabb kép­tárának a megtekintésére. Ezt követően sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban transzfer a re­pü­lő­tér­re, elutazás Budapestre.

Elhelyezés:

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Mad­rid­ig és vissza, Spa­nyol­or­szágban lég­kon­di­ci­o­nált autóbusszal.

Ellátás:

Félpanzió

SUN+ :

Félpanzió (büféreggeli, vacsora).

Egyéb információk:

KÓD:fvt 

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Felár:

Egyágyas felár:71.700 Ft

Az ár tartalmazza:

 

a repülőjegyet, a helyi autóbuszt Spanyolországban, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét indulástól érkezésig és a helyi ide­gen­ve­ze­téseket,

Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi idegenvezetéseket is tartalmazza, ami elég je­len­tős költségnövelő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyolországban csak így biz­to­sít­ha­tó, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szakszerű ide&a

Az ár nem tartalmazza:

 

A reptéri illeték 18.500 Ft (fix összeg) és a belépőjegyeket

foglalás